tilbage til foregående side >   >

                                                 
 


Blev Blenstrup opfundet omkring år 1800 ?

 
                                                 
 

Det var vor første antagelse efter lidt research hist og pist, men virkeligheden har imidlertid vist sig at være noget anderledes, dog var det en kendsgerning, at Blenstrup byområde i 1842 bestod af omkring 5 større gårde og et tilsvarende antal mindre landejendomme, en Kirke, en Skole, en Smedie, samt et mindre antal arbejderboliger (8-10 mindre huse)

. . - men Kjeld Larsen har suppleret med flere interessant informationer om Blenstrup og bl.a. bidraget med oplysninger om, at der forefindes en kirkebog for Blenstrup sogn fra 1646, som dermed understøtter kendsgerningen om, at Blenstrup har været et bysamfund langt tidligere.

. . - og
ved en folketællingen i 1787 var der 83 personer i Blenstrup By.
Foruden gårdmænd og husmænd var der en smed, to skræddere, to skomagere, en snedker, en skoleholder og en lærling ved spindefabriket

Og i 1801 var der i Blenstrup By i alt 71 personer, (et fald på 12 personer siden folketællingen i 1787)
Foruden gårdmænd og husmænd var der nu også en hjulmand (hjulmager), en væver, skolelærer, en glarmester, en sognefoged og en skomager.

Endvidere var der et par brødre, som var nationalsoldater (
landsoldater til landmilitsen, som var dem, som forblev i sognet, hvor de gjorde eksercits og kun blev indkaldt til regiments- og bataljonsøvelser hvert eller hvert andet år.)
 

 
 
 
 

I et forsøg på at samle et historisk tilbageblik for Blenstrup og den nærmeste omegn,
vil dette afsnit blive udbygget i takt med informationer kan samles,
- og bidrag hertil er velkomne, send mail til
historik@blenstrup.dk

 
     
                                                 
  Se historien om:  
 
 
    Brugsen i Blenstrup.   Købmanden på Vesterbygade.    
    Bussen til Hadsund og Aalborg.   Blenstrup Kirke.    
    Galgebakken.   Kroen.    
    Tinghuset på Tinghusvej.   Skole i Blenstrup    
                                                 

tilbage til foregående side >   >


Sammen kan vi gøre en forskel: webmaster@blenstrup.dk
All copyright reserved by PRO VITA

tilbage til foregående side >   >


Sammen kan vi gøre en forskel: webmaster@blenstrup.dk
All copyright reserved by PRO VITA