tilbage til foregående side >   >
 

                                                 
  LOKALPLAN 264
Oplæg til ændring af eksisterende lokalplan for boligområdet omkring Blenstrup Skole.

Ændringer der i det væsentlige omhandler boligområdet omkring Blenstrup skole:
Brøndumvej, Stadionvej m.m.

Et forslag til ændringer af eksisterende lokalplan er offentligt fremlagt den 23. maj 2012.

   
 

Se oplæg til ændringer af lokalplan >

 
                             
  Arbejdsgruppen for udvikling og fremtid i Blenstrup og i det nær opland har indsendt høringssvar, hvori der lægges vægt på fremtidige udviklingsmuligheder.
(se det fremsendte hørigssvar)
   
                             
  Se Arbejdsgruppens noter og bemærkninger til det fremlagte lokalplanforslag  (klik)                        
                                                 
  Se Arbejdsgruppens supplerende forslag til en præcisering og opdatering af en lokalplan for centerområde i Blenstrup (klik)                        
                                                 
                                                 


tilbage til foregående side >   >